Zakład Historii Krajów Bałtyckich

Instytut Historii i Archiwistyki WNH UMK

ul. W. Bojarskiego 1

87-100 Toruń

pok. C 1.10, C 1.17, C 1.18, C 2.18

tel.: +48 (56) 611-37-17, 611-37-51, 611-23-75

Pracownicy: